Chuyển đến nội dung chính

ROBOT MARKETBOT LÀ GÌ ? KIẾM TIỀN TỪ ROBOT MARKETBOT BẰNG CÁCH NÀO

ROBOT MARKETBOT LÀ GÌ ?AI Marketing là viết tắt của cụm từ Artificial Intelligence Marketing – Tiếp thị trí tuệ nhân tạo là một hình thức tiếp thị tận dụng khái niệm và mô hình trí tuệ nhân tạo như máy móc và Mạng Bayes để đạt được các mục tiêu tiếp thị. Sự khác biệt chính nằm ở phần lý luận cho thấy nó được thực hiện bởi máy tính và thuật toán thay vì con người.


  • Khi đầu tư vào AI MARKETING mỗi tài khoản sẽ sử dụng 1 MARKETBOT riêng MARKETBOT là một con Robot được tập đoàn tạo ra sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phân tích hành vi người tiêu dùng cho phép dự đoán nhu cầu trong tương lai.

  •  MARKETBOT chọn các sản phẩm có triển vọng, phân tích xu hướng trên mạng xã hội và đánh giá lượt tìm kiếm. Từ đó tự động chạy chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm.

  • Khi 1 hợp đồng QC được chạy xong, đơn vị bán hàng sẽ phải trả phí cho MARKETBOT. Lợi nhuận MARKETBOT thu về sẽ được chia sẻ theo tỉ lệ 45:55 ( Tập đoàn AI MARKETING 45% . Nhà đầu tư 55% )

  • Lợi nhuận trung bình nhà đầu tư nhận được từ 30-35%/tổng vốn/tháng.


Đăng ký kiếm tiền cùng AI Marketing ở đây
 

Ai.marketing - Fully Automated Affiliate MarketBot Will Make For You 30-50% a Month! >>WACHT VIDEO<

Tin phổ biến

Hướng dẫn đổi mật khẩu AI Marketing nhanh nhất

Hướng dẫn nhận khuyến mãi bằng NBO